INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,


w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i stosowaniem RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.


Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ADMINISTRATOR” - jest HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 101, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000166363, NIP: 969-07-95-067, REGON: 273243716, tel. 32 400-44-00.


Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:


1.W celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia ciążących a nas, jako na Administratorze, obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.


Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. d RODO)


Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.

Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.


Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


W celu skorzystania z powyższych uprawnień, bądź pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres ado@hhpoland.com.pl


Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu HH POLAND S.A.


Odbiorcą przekazanych nam danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa(w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji)
lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu HH POLAND S.A.

- partnerzy handlowi

- firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne.

Copyright © HHPoland 2014