HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – lalka „Barbara”, item no. T2077, HM 164071, symbol: 00473379, kod EAN 5905698173379, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na stwierdzoną obecność niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że zabawka sterowana radiowo "BMW X6 GK RACER" Nr art.: 60246-866-1001, kod EAN 5905698073235, nie spełnia wymagań w zakresie mocy w kanale sąsiednim (normy PN-ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1:2013-02, ETSI EN 300 220-2 v.2.4.1:2012), promieniowania niepożądanego nadajnika (normy PN-ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1:2013-02, ETSI EN 300 220-2 v2.4.1:2012) i napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych (norma PN-EN 55022:2011)

Jednocześnie informujemy o możliwości dokonania zwrotu zabawki w punkcie nabycia.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że zabawka sterowana radiowo "HUIQUAN Porsche Cayman R" Nr art.: Y2012763, kod EAN 5905698046147, nie spełnia wymagań w zakresie mocy w kanale sąsiednim (normy PN-ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1:2013-02, ETSI EN 300 220-2 v.2.4.1:2012), promieniowania niepożądanego nadajnika (normy PN-ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1:2013-02, ETSI EN 300 220-2 v2.4.1:2012) i napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych (norma PN-EN 55022:2011)

Jednocześnie informujemy o możliwości dokonania zwrotu zabawki w punkcie nabycia.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że zabawka sterowana radiowo "SHUANG XING AUDI A7" Nr art.: HM1072019, kod EAN 5905698087591, nie spełnia wymagań w zakresie promieniowania niepożądanego nadajnika (normy PN-ETSI EN 300 220-1 v.2.4.1:2013-02, ETSI EN 300 220-2 v2.4.1:2012) i napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych (norma PN-EN 55022:2011)

Jednocześnie informujemy o możliwości dokonania zwrotu zabawki w punkcie nabycia.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że zabawka „Wózek” Nr art.: HM005929, kod EAN 5905698071569, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na złożenie się zabawki podczas obciążania masą 50 kg, co stwarza ryzyko urazu i obecność dostępnych zadziorów powodujących rany lub otarcia, stwarzających nadmierne ryzyko zranienia.

Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż zabawka Królewna, kod EAN 5905698058533, nr art. DP-10034, nie spełnia wymagań Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na odłączenie się w trakcie badania małych elementów i niewłaściwą formę geometryczną figurki królewny oraz trzech krasnali, co stwarza ryzyko uduszenia. Ponadto zabawka została niezasadnie oznaczona ostrzeżeniem słownym i graficznym „0-3”.

Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka kangur do ciągnięcia, kod EAN 5905698043375, nr art. 67038-0824 nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na możliwość pojawienie się małych elementów stwarzających ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych oraz z uwagi na zawyżoną długość linki przymocowanej do zabawki co stwarza ryzyko podduszenia lub uduszenia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH POLAND S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – Autko do pchania, UW1072056, kod EAN 5905698016416, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się, w wyniku badań, małego elementu, który w przypadku połknięcia stwarza niebezpieczeństwo udławienia lub uduszenia się dziecka, jak również ze względu na nieoznakowanie pojemnika na baterie kształtem baterii, napięciem nominalnym i polaryzacją, co może skutkować nieprawidłowym włożeniem baterii do pojemnika, w konsekwencji czego może nastąpić wyciek elektrolitu.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach informuje, że zabawka: dinozaur bump&go Y13968008, kod EAN 5905698022141 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 z późn, zm.), z uwagi na dostępność baterii (pojemnik na baterie nie jest odpowiednio zabezpieczony), co stwarza ryzyko udławienia w przypadku połknięcia baterii oraz ryzyko zatrucia.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – Lalka z akcesoriami, art. nr DP-3337, kod EAN 5907757013008 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.Nr 83, poz.454 ze zm.), z uwagi na obecność w główce lalki ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości mogącej wpływać szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.